• 2012-04-12 15.48.38

  2012-04-12 15.48.38

 • 2012-04-12 15.52.59

  2012-04-12 15.52.59

 • 2012-04-12 18.12.03

  2012-04-12 18.12.03

 • 2012-04-14 14.29.54

  2012-04-14 14.29.54

 • 20121006_111134

  20121006_111134

 • 20121110_154254

  20121110_154254

 • 20121227_194520

  20121227_194520

 • flles

  flles

 • kredsturnering. saeson

  kredsturnering. saeson

 • nakskov 22-9-2012

  nakskov 22-9-2012

 • sam_0688

  sam_0688

 • sam_2587

  sam_2587

 • klubvaeg

  klubvaeg

NYT om Roskilde Brydeklub

 

Så er brydeklubben igen åben for træning.

 

Der er dog stadig lidt restiktioner pga. COVID-19.

 

Se de aktuelle regler længere ned på denne side.

 

========================================================================== 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

                                                                                                                                    14. juli 2021

Til alle medlemmer, forældre og venner af brydeklubben A.I.R.


Da vi måtte aflyse generalforsamlingen i februar 2021 pga COVID-19 vi vi nu

indkalde til den årlige ordinære generalforsam­ling i

AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes:             Mandag den 09. august 2021 kl. 18.00

                                 på adressen Industrileddet 1, Svogerslev, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1.      Valg af dirigent.                                                                                                                                                        

2.      Formandens beretning.                                                                                                                                              

3.      Udvalgenes beretning.                                                                                                                                               

4.      Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

5.      Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                         

6.      Behandling af indkommende forslag.                                                                                                                       

                 - Afleveres senest d. 27/07-2021 til bestyrelsen.                                                                                                              

7.      Valg af formand.                                                                                                                                                       

8.      Valg af sekretær.                                                                                                                                                      

9.      Valg af 1.å­rig. B-medlem.                                                                                                                                      

10.     Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.                                                                                                                     

11.     Eventuelt.                                                                                                                                                                

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 01/08-2021.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil under generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles af

hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den

06/08-2021, enten i forbin­delse med træningen eller til kassereren på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A.I.R. Roskilde Brydeklub

 

 ==============================================================================================================================

                                                                                                              

 

Info seddel resten af året.

AIR Roskilde Brydeklub er normalt åben 

for indendørs træning i klubhuset. 

Der er dog stadig nogle restriktioner indtil

indendørs træning bliver givet helt frit igen.

Alle skal kunne fremvise et coronapas

Der må max være 50 personer i klubhuset incl. trænere

Omklædning og badefaciliteter kan benyttes i normalt omfang.

Se Danmarks Brydeforbunds corona side for yderligere information her.

 =========================================================================

Retningslinjer for brug af klubhuset

 • Alle skal kunne fremvise et coronapas
 • Udluft i trænings salen under træning.
 • Der må max være 50 personer i klubhuset incl. trænere.
 • Fast makker under træning. Hold 2 meters afstand til alle andre par.
 • Afsprit så tit så muligt.
 • Der skal så vidt muligt bruges eget privat udstyr under træningen.
 • Ved brug af fælles trænings udstyr SKAL det afsprittes efter brug hver gang.
 • Hvis du er syg, eller har symptomer på sygdom BLIV VÆK.
 • Rengøring af salen og toilet efter træning: Trænerne vælger 2 personer som gør rent. Fej og vask måtten samt afsprit alle håndtag og flader der er berørt.

Ovennævnte regler er gældende i overgangsperioden efter Corona nedlukningen og indtil videre.

Bestyrelsen for AIR Roskilde Brydeklub

Senest opdateret 14. juli 2021

============================================================================