Print

Om Roskilde Brydeklub

Klubbens historie

A.I.R. blev stiftet 14. maj 1919 ved et møde på Fjordvilla. Oprettelsen skete efter opfordring fra Socialdemokratisk Ungdomsforening til Fagforeningernes Bestyrelse. De nedsatte et udvalg, der havde til opgave at søge oprettelse af en Arbejdernes Idrætsklub i Roskilde.

Flere mislykkedes henvendelser blev sendt til Dansk Athletik-Forbund for at for en klub op at køre, men Dansk Athlet Unions 2. kreds stillede beredvilligt op og tilbød assistance til et propagandastævne i Roskilde

Søndag den 11. maj 1919 vedtoges det, at afholde et stævne med opvisning i både boksning og brydning. Dansk Athlet Unions 2. kreds bragte selv en brydemåtte fra Lyngby og delte venligt udgifterne fifty-fifty, med den endnu ikke stiftede Arbejdernes Idrætsklub i Roskilde.

 

Oprindeligt blev klubben stiftet som Arbejdernes Idrætklub i Roskilde, men skiftede senere navnet til Amatør Idrætsklubben i Roskilde. De færreste ved, at vi i dag, officielt, hedder Atlet Idrætsklubben i Roskilde. I daglig tale kendes vi bedst som A.I.R Roskilde Brydeklub, Roskilde Brydeklub eller bare det gode, gamle A.I.R..

 

På foreningens første generalforsamling 23. maj 1919 blev formålene med foreningen fastlagt. Formålet skulle være at samle arbejderne fra Roskilde og omegn til fremmelse af legemsøvelser, herunder gymnastik og fri idræt. Ligeledes blev og fastlagt, at bestyrelsen var kontingentfritaget. Kontingentet blev fastsat til 1 kr. for aktive og 50 øre for passivt - på månedsbasis.

 

Hurtigt efter generalforsamlingen blev oprettet 2 underafdelinger. En atletikafdeling til fri idræt, fodbold og gymnastik og en atletafdeling til brydning, boksning, vægtløftning og køllesving. I dag er hver sport en selvstændig forening, fordelt over hele Roskilde, men det er meget sjovt at tænke på, at bl.a. bokseklubben har hørt under A.I.R..

1. juli 1919 blev medlemstallet opgjort til 150 medlemmer, hvor der ved startmødet kun blev indmeldt 40.

 

Først på generalforsamlingen året efter fik klubben sit emblem/logo: A.I.R. med baggrund af en silhuet af Roskilde Domkirke. På selvsamme generalforsamlingen blev det vedtaget, at kvinder kunne optages i foreningen - der skulle dog gå 73 år, før den første aktive kvinde med brydelicens blev oprettet.

I 1920 blev A.I.R. indmeldt i Dansk Idræts Forbund.

I årene herefter havde A.I.R. sin opgangsperiode indtil omkring 1940. I denne periode beherskede A.I.R. så godt som al sport i hele Roskilde omegn.

I 1933 blev atletikafdeling gjort til en selvstændig klub, HELLAS, der i dag holde til huse på atletikstadionet.

I midten af 1930'erne blev boksningen udskilt, da en del af bokserne opretter A.I.K. (Arbejdernes Idræts Klub) grundet interne stridigheder.

 

Klubhuset blev så vidt vides opført i 1923 af Roskilde Kommune til Husmoderforeningen, der skulle bruge det som udstillingslokale til det årlige dyrskue - det ligger jo på den gamle dyrskueplads.

Efter Husmoderforeningen overgik huset til spejderne, der lod det forfalde og flyttede herefter fra "ruinen". Roskilde Kommune besluttede i den forbindelse at rive det ned i 1966. Det blev skrevet i en notits i Roskilde Tidende. Finn Nørgaard så denne notits og begav sig ned og så på klubhuset. Der lå møg overalt og bygning var i meget dårlig stand, men har så muligheder i bygningerne. Der var allerede kørt bulldozere og gravkøer frem til nedrivningen.

Det var lørdag Finn så huset og det var mandag det skulle rives ned, så gode råd var dyre, men det lykkedes at få kontaktet Teknisk Forvaltnings formand, der afviste forslaget om at klubhuset skulle overgå til A.I.R. med begrundelsen: "Det ER besluttet, det skal rives ned, og det er mandag morgen!". Herefter prøvede Finn at kontakte borgmesteren, der var taget i sommerhus. Det lykkedes at komme i tale med borgmesteren og han fremlagde sine planer med et klubhus til bryderne. Finn henviste til, at de fleste idrætsklubber var henvist til gymnastiksale på skolerne i byen 2x2 timer om ugen og klubbens medlemmer selv ville gøre alt arbejdet med restaurering af bygningen, så kommunen ikke skulle bruge penge på den. Borgmesteren var lidt skeptisk i starten, men synes det lød meget fornuftigt og stoppede i første omgang nedrivningsplanerne. Finn kontaktede formanden for Roskilde Idræts Union og blev lovet opbakning. Efter nogen forhandlinger gav kommunen grønt lys og restaureringen gik i gang.

 

Indtil 1956 havde brydeklubben skiftet formand mange gange, men da Finn Nørgaard kom til, blev det for 16 år. Først 14 og sener 2 ekstra. Det er det længste en formand har siddet i A.I.R.. Før Finn skaffede det nuværende klubhuset i 1966 foregik træningen rundt omkring på de forskellige skoler. Finns søn, Peter Nørgaard, var iøvrigt klubbens første danske mester. Han blev dansk mester for drenge 3 år i træk: 1964, 1965 og 1966. Finn Nørgaard er udnævt til æresmedlem af A.I.R.

 

En af de store brydersucceser, Finn oplærte, var Flemming Riis Nielsen. Flemming Riis vandt så godt som alt han stillede op i, og har vundet DM for hold 8 gange og utalligt mange medaljer i individuelle stævner og mesterskaber. Flemming har i dag været medlem i A.I.R. i over 50 år, og er udnævnt til æresmedlem af A.I.R. 

En anden af Finns succeser var Allan Grønager. Han startede sent med brydning, men har opnået rigtig flotte resultater. Han har tre gange været kredsmester for juniorer og i 1973 vandt han danmarksmesterne for juniorer i 62 kg. Han har deltaget i flere internationale stævner og i 1978 blev han formand for A.I.R., hvor han kørte klubben aktivt i næsten 10 år. Allan Grønager er udnævnt til æresmedlem af A.I.R. 

 

I 1992 fik vi 2 danske mestre: Mehmet Basol og Martin Longhi, der også har været formand i klubben i gennem en årrække. Året efter vandt Martin Longhi bronze til de nordiske mesterskaber, og der er banet vej til VM for juniorer i Grækenlands hovedstad, Athen. Martin møder Martin en stærk russer allerede i første kamp, og slutter på en 18. plads, men det er en flot præstation fra den unge bryder.

 

Tidligere (fra 1987) havde A.I.R. sit eget stævne - CUP 5. Navnet var kommet fordi der oprindeligt var 5 klubber der deltog samt 5 deltager i hver kategori - såvidt det var muligt. Grundet et stigende antal deltagere har reglerne måttet ændres. Hvor alle mødte alle før, blev det nu ændret, så opdeling i klasser sker under hensyntagen til vægt og brydernes skønnede styrke, så alle får en værdig modstander. Cup 5 blev afholdt over 3 stævner. 2 på hverdagsaftener og en finale om lørdagen. Stævnet var placeret i marts til april. Der blev uddelt medaljer til de tre bedste i hver klasse og diplomer til alle. Bedste klub fik en vandrepokal.

 

Roskilde Brydeklub har i rigtig mange år været deltagende på Roskilde Festivalen. En stor del af klubbens økonomi er opbygget omkring festivalen - det er ingen hemmelighed - og som tak for al den hjælp vi får på festivalen, har vi det lave kontingent. Udover den økonomiske gode, er det også rigtig godt for klublivet, så en stor tak til Roskilde Festivalen.

 

Tidligere har klubben haft en støtteforening i "A.I.R.s venner", der hjalp til, når der skulle skaffes midler. I dag har vi ikke en støtteafdeling, men vi har masser af "hænder" til bl.a. at hjælpe os på Roskilde Festivalen, hvor vi skal bruge omkring 300 personer eller når vi har arbejdsweekend og lignende.

 

I januar 2010 blev A.I.R. igen en forening med flere underafdelinger - en paraplyforening. Der blev opstartet underafdelingen A.I.R. Selvforsvar, der tilbyder selvforsvarstræning i form af ju jitsu, budo m.m., samt underafdelingen FighterZone.dk, der træner MMA, grappling og som også står for conditioningtræningen.

Fra 2008 og frem har A.I.R. oplevet en væsentlig fremgang i antallet af brydere - og et væsentligt styrket klubliv. Det øgede medlemsantal kombineret med de nye underafdelinger medfører et aktivt liv i klubben, som vi meget gerne vil tilbyde de kommende medlemmer.

I 2010 fik A.I.R. sin første senior danmarksmester i form af Martin Lorenzen der har genvundet DM'et i 2011, 2012 og 2014.

Mål

Målet for Roskilde Brydeklub er at skabe nogle gode rammer for brydere i alle aldre. Vi vil gerne være en klub, hvor man kan komme for at motionstræne, kamptræne eller bare nyde det gode klubliv, vi kan tilbyde.

Vi vil nu og i de kommende år fokusere på, at deltage aktivt i stævner og arrangementer og vil prøve at få et stævne op at køre i Roskilde. Vi ligger jo meget centralt ift. mange af de andre klubber. Har du en idé til lokale eller mener du, du kan give en hjælpende hånd til et sådant arrangement er du mere end velkommen.

Vi er altid på udkig efter sponsorer. Læs mere om sponsorer under fanen "sponsorer".

Værdier

Roskilde Brydeklub vægter sammenhold og fælles ånd højt. Vi styrker brydernes selvtillid og giver dem muligheden for at være en del af et fællesskab. Vi mener det er sundt at være fælles om noget. Have nogen fede oplevelser at kunne dele. Det er derfor vi årligt afholder en overlevelsestur og andre arrangementer, så bryderne har noget at snakke om.

Vi mener klublivet er en vigtig del af sporten. Det er vigtigt at lære hinanden at kende i andre situationer end bare til træningen. Derfor mener vi også vi har meget at tilbyde vores medlemmer - både nye og gamle.

Vi tager hensyn til den enkelte og respekterer hinanden - religion og baggrund er ingen forhindring

Vi er et sted hvor alle aldre er velkomne. Vi har flere gange oplevet et barn er begyndt, hvorefter søskende kommer til, for ikke at glemme forældrene. Det er dejligt - både for klubben, men også for familien, at de har noget at dele. En dejlig, afstressende måde at være sammen på i en travl hverdag - og så er det jo billigt!

Siden 2008 har vi oplevet en væsentlig fremgang i antallet af brydere, og et væsentligt styrket klubliv. Der er altid liv i klubben og der vil i fremtiden komme flere arrangementer, der skal være med til at vedligeholde engagementet og fællesskabsfølelsen.